Om het gebruik van onze auto´s zo prettig mogelijk te maken voor u, vragen wij uw medewerking en akkoordverklaring van onderstaande voorwaarden;

 1. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW en worden berekend vanaf vertrek garage tot en met terugkomst garage.
 2. De rit wordt voor huurder gereserveerd zodra door huurder onder vermelding van het offertenummer een voorschot van 50 euro of meer op de bankrekening van Limousine Holland is bijgeschreven.
 3. Als bevestiging van een (voorschot)betaling ontvangt de huurder van Limousine Holland per e-mail een factuur met hierin de reserverings- en betalingsbevestiging en het te betalen restant bedrag.
 4. De huurder geeft door het betalen van een voorschot bedrag aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de ontvangen prijsopgave en de algemene voorwaarden van Limousine Holland.
 5. Het restantbedrag dient door huurder ofwel minimaal één dag voor de rit op de bankrekening van Limousine Holland te zijn bijgeschreven ofwel tijdens de rit contant aan de chauffeur te worden betaald.
 6. Indien extra uren en/of extra leveringen worden afgenomen zullen deze aan huurder in rekening worden gebracht.
 7. De huurder is verantwoordelijk voor zijn gezelschap.
 8. Limousine Holland garandeert dat de auto's constant worden gecheckt om de hoogste standaards te waarborgen en daarmee zoveel mogelijk gebreken te voorkomen.
 9. Indien door storingen en/of mankementen de gehuurde auto niet inzetbaar is, zal door Limousine Holland een vergelijkbare auto worden aangeboden.
 10. Indien door storingen en/of mankementen de auto niet verder kan rijden, zal een door Limousine Holland aangewezen wagen de rit verder afmaken of zal de huurder gecompenseerd worden voor het restant van de rit. De compensatie is gelimiteerd tot een bedrag gelijk aan de door Limousine Holland gefactureerde kosten van de resterende rittijd.
 11. Limousine Holland is niet verantwoordelijk voor vertraging veroorzaakt door onvoorziene verkeersproblemen, ongelukken of andere onvoorziene oorzaken.
 12. Het is niet toegestaan om in de limousines te roken.
 13. Het is niet toegestaan om zelfmeegebrachte comsumpties te nuttigen in de limousines.
 14. Limousine Holland is niet verantwoordelijk voor achtergelaten items in de wagens.  
 15. Limousine Holland is niet verantwoordelijk voor beschadiging en/of zoekraken van de door huurder meegebrachte voorwerpen.
 16. Indien door schuld van de huurder of zijn gezelschap de onderstaande zaken gebeuren, gaat de huurder akkoord dat deze tegen de volgende tarieven in rekening worden gebracht;
  1. € 10,- Per gebroken glas
  2. €150,- Reinigen en desinfecteren (bij vervuilen van interieur door misselijkheid/roken)
  3. €100,- Reinigen en waxen (bij vervuilen van exterieur door misselijkheid)
  4. €150,- Minimaal bij ieder brandgat, scheuren of beschadigen van het interieur
  5. €150,- Minimaal bij iedere vorm van vandalisme
  6. Dubbele kosten zullen in rekening worden gebracht bij verwijderen/ stelen van items uit de limousine
 17. Alle door verhuurder ter inning van de uitstaande bedragen te maken incassokosten zowel gerechtelijke als buitengerechtigde, zijn voor rekening van de huurder, behalve indien bij rechtelijke uitspraak anders wordt beslist.
 18. De huurder heeft de mogelijkheid de ritopdracht te annuleren door middel van een schriftelijke kennisgeving per e-mail onder vermelding van het betreffende factuurnummer.
 19. Indien de rit wordt geannuleerd 15 dagen na factuurdatum doch uiterlijk 14 dagen voor de ritdatum is huurder 10% van het factuurbedrag aan Limousine Holland verschuldigd.
 20. Als de ritopdracht wordt geannuleerd korter dan 14 dagen doch uiterlijk 3 dagen voor de ritdatum is huurder 50% van het factuurbedrag aan Limousine Holland verschuldigd.
 21. Als de ritopdracht wordt geannuleerd korter dan 2 dagen voor aanvang van de rit of tijdens de rit zelf is huurder het volledige factuurbedrag aan Limousine Holland verschuldigd.


vrijblijvende offerte